Swart & Daite by Tessa Koops Catwalk Fashion Show FW09

February 1, 2009 by  
Filed under Amsterdam, Fashion

Comments

One Response to “Swart & Daite by Tessa Koops Catwalk Fashion Show FW09”

  1. Hellen Vermeulen says:

    Schitterende foto’s van de modeshow van Swart die de jonge modelletjes niet snel zullen vergeten!!En wat een eer dat mijn dochtertje op uw site staat (2e links van onderste rij)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!